ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการ คนไทยผนึกกำลัง เฝ้าระวังข่าวปลอมออนไลน์

  👉👉  เชิญชวนสมาชิก อย.น้อย อายุ 12-18 ปี และศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษา

มาร่วมเข้าค่ายอบรมเป็นขบวนการมือปราบข่าวปลอม Power Kids Ranger ヅ

574