ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ เปิดตัว FDA Center พร้อมกิจกรรมลุ้นรับของรางวัล

 

รายละเอียดของรางวัลจากการร่วมกิจกรรมใน FDA Center

➢ รางวัลสำหรับผู้โพสต์ดีเด่น (Raising Star) ที่มีการโพสต์ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพใน KM online ที่มีการเข้าถึงและมียอดไลค์มากที่สุด 3 ลำดับแรก

– หุ่นยนต์ดูดฝุ่น Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Lite จำนวน 3 รางวัล (ประกาศผลรางวัลเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566)

– นาฬิกาอัจฉริยะ Xiaomi Mi Smart Band 6 จำนวน 3 รางวัลต่อเดือน

➢ รางวัลสำหรับผู้สะสมคะแนน (E-point) โดยมีการสะสมคะแนนจากระยะเวลาในการเข้าใช้งานระบบ FDA center ในแต่ละเดือน – โรงเรียนสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ที่มีคะแนนสะสม (E-point) สูงสุดประจำเดือน ได้รับของรางวัล “เครื่องฟอกอากาศ รุ่น Xiaomi Mi Air Purified 4 Lite” จำนวน 1 รางวัลต่อเดือน

– โรงเรียนสำหรับประชาชนทั่วไป ผู้ที่มีคะแนนสะสม (E-point) สูงสุดประจำเดือน ได้รับของรางวัล “เครื่องชั่งน้ำหนัก Xiaomi Mi Body Composition Scale 2” จำนวน 3 รางวัลต่อเดือน

➢ รางวัลสำหรับผู้สอบผ่านบทเรียนและได้รับใบประกาศนียบัตรออนไลน์ (E-Certificate) จากโรงเรียนสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) / โรงเรียนสำหรับ อย. น้อย และโรงเรียนสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

สุ่มแจกรางวัล “ร่มกันแดด Mi Automatic Umbrella” จำนวน 5 รางวัลต่อเดือน และสุ่มแจกรางวัลพิเศษ เครื่องฟอกอากาศ รุ่น Xiaomi Mi Air Purified 4 Lite และ นาฬิกาอัจฉริยะ Xiaomi Mi Smart Band 6 จำนวนอย่างละ 3 รางวัล โดยสุ่มแจกรางวัล ครั้งที่ 1 เดือนกันยายน 2565 ครั้งที่ 2 เดือนธันวาคม 2565 และครั้งที่ 3 เดือนมีนาคม 2566

หมายเหตุ:

1. สงวนสิทธิ์ในการรับของรางวัล 1 ท่านต่อ 1 สิทธิ์

2. อย. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องทำการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด

3. หากมีข้อซักถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเบอร์โทรศัพท์ 0 2590 7110 หรือไลน์ไอดี @652dqoae

570