ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ งาน FDA health literacy conference 2021

อีกหนึ่งงานสำคัญ!!! กับการผนึกกำลังองค์กร สานพลังชุมชนกับงาน

FDA health literacy conference 2021

วันที่ 4 – 6 สิงหาคมนี้ ภายในงานจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปี 2564

พร้อมทั้งมีห้องประกวดผลงานจำนวน 2 ห้อง ได้แก่ ห้องประกวดงาน บวร.ร. กับห้องประกวดงาน อย. น้อย

อย่าลืมนะคะเรามีนัดกันวันที่ 4-6 สิงหาคมนี้ เข้ามาติดตามรับชมได้ผ่านทาง 

https://www.fdahealthliteracyconference2021.com/

 

834