การเข้าสู่ระบบโดยไม่ได้เป็นสมาชิก
ผู้ใช้งานสามารถกดปุ่ม "ข้าม" เพื่อเข้าสู่ระบบในรุปแบบผู้ใช้งานทั่วไป
โดยผู้ใช้งานทั่วไปจะไม่สามารถเข้าใช้งานเมนู ศูนย์การเรียนรู้ อย.น้อย และยุวทูต อย.น้อย ได้

แบบสำรวจความเข้าใจ (Quick Survey)