5 เรื่อง ผลิตภัณฑ์อาหาร

อ่านฉลาก อย่างฉลาด…รู้ไว้ไม่ถูกหลอก!

oryornoireal

อ่านฉลาก อย่างฉลาด…รู้ไว้ไม่ถูกหลอก อ่านฉลาก อ่านฉลาด ได้ประโยชน์อย่างไร ? การอ่านสัญลักษณ์บนฉลาก ช่วยจำแนกประเภทของผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ทำให้ได้รับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ และ/หรือบริโภคได้อย่างปลอดภัย

น้ำมันทอดซ้ำ…เสี่ยงมะเร็งร้าย!

oryornoireal

น้ำมันทอดซ้ำ… เสี่ยงมะเร็งร้าย! น้ำมันเปรียบเสมือนตัวนำความร้อน เมื่อน้ำมันได้รับอุณหภูมิสูงเป็นเวลานาน หรือใช้ประกอบอาหารซ้ำหลาย ๆ ครั้ง ความชื้นของอาหารและออกซิเจนจากอากาศจะเร่งการเสื่อมสลายของน้ำมัน ซึ่งมีผลทำให้สี กลิ่น และรสชาติเปลี่ยนไป จุดเกิดควันลดลงและความหนืดมากขึ้น หากรับประทานอาหารที่ใช้น้ำมันทอดซ้ำ ก่อให้เกิดมะเร็งตับ และมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจอีกด้วย ไม่ใช่เพียงแค่ผู้บริโภคเท่านั้นที่จะได้รับอันตราย แต่ผู้ประกอบอาหารก็ได้รับอันตรายเช่นเดียวกัน โดยหากผู้ประกอบอาหารสูดดมไอระเหยจากน้ำมันทอดอาหารซ้ำเป็นระยะเวลานาน เสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งปอด

ฉลากหวาน มัน เค็ม หรือฉลาก GDA (Guideline Daily Amount)

oryornoireal

ฉลากหวาน มัน เค็ม หรือฉลาก GDA (Guideline Daily Amount) คือฉลากที่แสดงค่าพลังงาน น้ำตาล ไขมัน และโซเดียม ในหนึ่งหน่วยบรรจุภัณฑ์ เช่น ซอง ถุง กล่องของผลิตภัณฑ์อาหารนั้น โดยฉลากหวาน มัน เค็ม  จะแสดงอยู่ด้านหน้าบรรจุภัณฑ์ ซึ่งในปัจจุบันพบได้ในผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปพร้อมบริโภคทันทีบางชนิด ได้แก่