6 เรื่อง ผลิตภัณฑ์ยา

อ่านฉลาก อย่างฉลาด…รู้ไว้ไม่ถูกหลอก!

oryornoireal

อ่านฉลาก อย่างฉลาด…รู้ไว้ไม่ถูกหลอก อ่านฉลาก อ่านฉลาด ได้ประโยชน์อย่างไร ? การอ่านสัญลักษณ์บนฉลาก ช่วยจำแนกประเภทของผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ทำให้ได้รับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ และ/หรือบริโภคได้อย่างปลอดภัย

ความรู้ด้านยา… การสังเกตยาหมดอายุและการเก็บรักษายา

oryornoireal

ยาเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ เพราะสามารถบำบัด บรรเทา รักษา หรือป้องกันโรคและความเจ็บป่วย ซึ่งยาแต่ละชนิดมีวิธีการใช้ที่ไม่เหมือนกัน เช่น ยากิน ยาทา และยาฉีด หากเราใช้ยาไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดอันตรายได้ ดังนั้น จึงควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร นอกจากนี้ ถึงแม้เราจะใช้หรือกินยาตามหมอสั่งอย่างเคร่งครัด หากเราเก็บรักษายาไม่ถูกต้องทำให้ยาเสื่อมสภาพก็จะเกิดอันตรายได้เช่นกัน ดังนั้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้ยา เราจึงควรมีความรู้ใน 3 เรื่องหลัก คือ

ทรามาดอล (Tramadol) คืออะไร ?

oryornoireal

หากได้รับยาเกินขนาดจะทำให้เกิดภาวะอื่น ๆ ตามมา ได้แก่ รูม่านตาหด ระบบหัวใจและหลอดเลือดทำงานล้มเหลว เกิดอาการชัก ระบบหายใจทำงานช้าลงจนอาจถึงขั้นหยุดหายใจได้ หรืออาจทำให้ช็อกและถึงแก่ชีวิต ในปัจจุบันมีการใช้ยาทรามาดอลในทางที่ผิด ใช้โดยไม่มีความจำเป็น รวมทั้งใช้ครั้งละหลาย ๆ เม็ดต่อเนื่องกัน หรือการเอาไปใช้รวมกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ อาจทำให้เกิดอาการข้างเคียงต่อระบบประสาท แต่ถ้ามากเกินไปจะไปกดระบบประสาทอย่างมากจนทำให้ไม่รู้สึกตัว ยาทรามาดอลจัดเป็น ยาอันตราย ต้องจำหน่ายในร้านขายยาแผนปัจจุบันที่ได้รับอนุญาต และมีเภสัชกรประจำร้านขายยาเท่านั้น