สารานุกรม อย.น้อย has written 19 articles

อ่านฉลาก อย่างฉลาด…รู้ไว้ไม่ถูกหลอก!

oryornoireal

อ่านฉลาก อย่างฉลาด…รู้ไว้ไม่ถูกหลอก อ่านฉลาก อ่านฉลาด ได้ประโยชน์อย่างไร ? การอ่านสัญลักษณ์บนฉลาก ช่วยจำแนกประเภทของผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ทำให้ได้รับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ และ/หรือบริโภคได้อย่างปลอดภัย

ความรู้ด้านยา… การสังเกตยาหมดอายุและการเก็บรักษายา

oryornoireal

ยาเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ เพราะสามารถบำบัด บรรเทา รักษา หรือป้องกันโรคและความเจ็บป่วย ซึ่งยาแต่ละชนิดมีวิธีการใช้ที่ไม่เหมือนกัน เช่น ยากิน ยาทา และยาฉีด หากเราใช้ยาไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดอันตรายได้ ดังนั้น จึงควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร นอกจากนี้ ถึงแม้เราจะใช้หรือกินยาตามหมอสั่งอย่างเคร่งครัด หากเราเก็บรักษายาไม่ถูกต้องทำให้ยาเสื่อมสภาพก็จะเกิดอันตรายได้เช่นกัน ดังนั้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้ยา เราจึงควรมีความรู้ใน 3 เรื่องหลัก คือ

น้ำมันทอดซ้ำ…เสี่ยงมะเร็งร้าย!

oryornoireal

น้ำมันทอดซ้ำ… เสี่ยงมะเร็งร้าย! น้ำมันเปรียบเสมือนตัวนำความร้อน เมื่อน้ำมันได้รับอุณหภูมิสูงเป็นเวลานาน หรือใช้ประกอบอาหารซ้ำหลาย ๆ ครั้ง ความชื้นของอาหารและออกซิเจนจากอากาศจะเร่งการเสื่อมสลายของน้ำมัน ซึ่งมีผลทำให้สี กลิ่น และรสชาติเปลี่ยนไป จุดเกิดควันลดลงและความหนืดมากขึ้น หากรับประทานอาหารที่ใช้น้ำมันทอดซ้ำ ก่อให้เกิดมะเร็งตับ และมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจอีกด้วย ไม่ใช่เพียงแค่ผู้บริโภคเท่านั้นที่จะได้รับอันตราย แต่ผู้ประกอบอาหารก็ได้รับอันตรายเช่นเดียวกัน โดยหากผู้ประกอบอาหารสูดดมไอระเหยจากน้ำมันทอดอาหารซ้ำเป็นระยะเวลานาน เสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งปอด

การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

oryornoireal

เครื่องสำอาง หมายถึง วัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้ทา ถู นวด โรย พ่น หยอด ใส่ อบ หรือกระทำด้วยวิธีอื่นใดต่อส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย เพื่อความสะอาด ความสวยงาม หรือส่งเสริมให้เกิดความสวยงามและรวมตลอดทั้งเครื่องประทินผิวต่าง ๆ แต่ไม่รวมถึงเครื่องประดับและเครื่องแต่งตัว ซึ่งเป็นอุปกรณ์ภายนอกร่างกาย พูดง่าย ๆ เครื่องสำอางก็คือ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับร่างกายมนุษย์ เพื่อความสะอาด และความสวยงาม เท่านั้น หากมีการกล่าวอ้างสรรพคุณเกินกว่านี้ เช่น อ้างว่าสามารถบำบัด บรรเทา รักษาโรค ป้องกันโรค หรือมีผลต่อโครงสร้างหรือการกระทำหน้าที่ต่าง ๆ ของร่างกายอันเป็นสรรพคุณทางยา ผลิตภัณฑ์นั้นจะต้องจัดเป็นยาไม่ใช่เครื่องสำอาง ตัวอย่างเช่น โลชั่นปลูกผม ครีมเสริมสร้างทรวงอก ครีมลดไขมัน สบู่ลดความอ้วน โลชั่นกระชับจุดซ่อนเร้น ครีมฆ่าเชื้อโรค ลดอาการผิวหนังอักเสบ แก้คัน ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ มีการแสดงสรรพคุณทางยา ต้องขึ้นทะเบียนเป็นยา เครื่องสำอางที่ขายในท้องตลาดทุดชนิด ไม่ว่าจะเป็นสบู่ แชมพู ยาสีฟัน โลชั่นบำรุงผิว น้ำหอม ลิปสติก เครื่องสำอางทาแก้ แต่งตา ทาเล็บ…