ฉลากหวาน มัน เค็ม หรือฉลาก GDA (Guideline Daily Amount)

หรือฉลาก () คือฉลากที่แสดงค่าพลังงาน น้ำตาล ไขมัน และโซเดียม ในหนึ่งหน่วยบรรจุภัณฑ์ เช่น ซอง ถุง กล่องของผลิตภัณฑ์อาหารนั้น โดยฉลากหวาน มัน เค็ม  จะแสดงอยู่ด้านหน้าบรรจุภัณฑ์

ซึ่งในปัจจุบันพบได้ในผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปพร้อมบริโภคทันทีบางชนิด ได้แก่

 • มันฝรั่งทอดกรอบหรืออบกรอบ
 •  ข้าวโพดคั่วทอดหรืออบกรอบ
 • ข้าวเกรียบหรืออาหารขบเคี้ยวชนิดอบพอง
 • ขนมปังกรอบหรือแครกเกอร์หรือบิสกิต
 • เวเฟอร์สอดไส้  
มารู้จัก…รูปแบบของฉลากหวาน มัน เค็ม …กันเถอะ

ฉลากหวาน มัน เค็ม หรือฉลาก GDA (Guideline Daily Amount)

 • ส่วนที่ 1 บอกให้ทราบถึงคุณค่าทางโภชนาการ ได้แก่ พลังงาน น้ำตาล ไขมัน โซเดียม ที่ได้รับจากการบริโภคหนึ่งหน่วยบรรจุภัณฑ์ เช่น ต่อ 1 ถุง หรือ ต่อ 1 ซอง เป็นต้น
 • ส่วนที่ 2 บอกให้ทราบว่าเพื่อความเหมาะสมควรแบ่งกินกี่ครั้ง
 • ส่วนที่ บอกให้ทราบว่าเมื่อกินเข้าไปหมดทั้งถุงหรือซอง จะได้รับพลังงาน น้ำตาล ไขมัน และโซเดียมปริมาณเท่าไร
 • ส่วนที่ 4 บอกให้ทราบว่าเมื่อกินหมดทั้งถุงหรือซองจะได้รับพลังงาน น้ำตาล ไขมัน และโซเดียมคิดเป็นร้อยละเท่าไรของปริมาณสูงสุดที่แนะนำให้บริโภคต่อวัน
ปริมาณสูงสุดที่แนะนำให้บริโภคได้ต่อวัน

พลังงาน (กิโลแคลอรี่) ไขมัน (กรัม) น้ำตาล (กรัม) โซเดียม (มิลลิกรัม)
2,000 65 65 2,400
ตัวเลขที่ฉลากหวาน มัน เค็ม มีประโยชน์อย่างไร
 • บอกให้รู้ว่าผลิตภัณฑ์อาหารนั้น มีปริมาณพลังงาน น้ำตาล ไขมัน และโซเดียม เท่าใด
 • ส่งเสริมให้เกิดการบริโภคอาหารอย่างสมดุล โดยในแต่ละวันมีเป้าหมายในการรับประทานอาหาร ให้ร่างกายได้รับพลังงาน น้ำตาล ไขมันและโซเดียมไม่เกิน 100% ของปริมาณสูงสุดที่แนะนำให้บริโภคได้ต่อวัน
 • ใช้เปรียบเทียบปริมาณพลังงาน น้ำตาล ไขมัน และโซเดียมระหว่างผลิตภัณฑ์อาหารชนิดเดียวกัน เพื่อเลือกบริโภคหรือหลีกเลี่ยงอาหารได้ตามความต้องการของแต่ละคน โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการควบคุมอาหาร ผู้มีความเสี่ยงหรือป่วยเป็นโรคเรื้อรังต่าง ๆ
ที่มา : คู่มือ อย.น้อย ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กลุ่มพัฒนาเครือข่าย กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
LINE it!

สารานุกรม อย.น้อย has written 19 articles