เกลือบริโภคกับไอโอดีน

     

เกลือบริโภค
คือผลิตภัณฑ์ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องผสมสารไอโอดีน เพื่อประโยชน์ในด้านการป้องกันการขาดสารไอโอดีน เนื่องจากสารไอโอดีนเป็นส่วนประกอบที่จำเป็นในการผลิตฮอร์โมน ที่เรียกว่า ฮอร์โมน “ไทร๊อกซิน”(Thyroxin) ของต่อมไทรอยด์ (Thyroid gland) ฮอร์โมนนี้จำเป็นต่อร่างกายในการควบคุมการทำหน้าที่และเสริมความเจริญเติบโตตามปกติของสมอง ประสาท และเนื้อเยื่อของร่างกาย

ความต้องการของร่างกายในการบริโภคเกลือเสริมไอโอดีนที่เพียงพอในแต่ละวัน

  • สำหรับผู้ใหญ่       ประมาณ   150     ไมโครกรัมต่อวัน
  • สำหรับเด็ก           ประมาณ   250     ไมโครกรัมต่อวัน
  • หญิงให้นมบุตร    ประมาณ    220     ไมโครกรัมต่อวัน

(การบริโภคเกลือเสริมไอโอดีนที่ได้มาตรฐาน 1  ช้อนชา  (5 กรัม) แต่เนื่องจากไอโอดีนไม่สามารถสะสมในร่างกายได้นาน จึงจำเป็นต้องบริโภคไอโอดีนเป็นประจำ แต่ก็ไม่ควรได้รับในปริมาณที่มากเกิน 600 ไมโครกรัมต่อวัน)

การเลือกซื้อเกลือบริโภค

  •  ดูวันหมดอายุบนฉลากต้องแสดงเลขสารบบอาหาร 13 หลัก อยู่ในกรอบเครื่องหมาย อย. ดังภาพ  

สารานุกรม อย.น้อย has written 19 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>