ข้อควรรู้เกี่ยวกับ ยาปฏิชีวนะ

ข้อแรกที่ควรรู้
ยาปฏิชีวนะ คือ ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เช่น เพนิซิลลิน (Penicillin) เตตร้าซัยคลิน (Tetracycline) อะม็อกซีซิลลิน (Amoxycillin) ยากลุ่มนี้มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียเท่านั้น เช่น ใช้รักษาโรคต่อมทอนซิลอักเสบเป็นหนอง แผลติดเชื้อเป็นหนอง เป็นต้น
ข้อที่สอง
ยาปฏิชีวนะ เป็นยาอันตราย หากตรวจสอบข้างกล่องยาจะพบข้อความตัวอักษรสีแดง คำว่า “ยาอันตราย” ปรากฏอยู่ รวมถึงมีคำเตือนว่าอาจทำให้เกิดการแพ้ และอาจเป็นอันตรายถึงตายได้ เช่น ทำให้หายใจไม่ออก ความดันเลือดตก มีผื่นลมพิษขึ้นตามลำตัวและใบหน้า บางครั้งผิวหนังมีลักษณะเหมือนถูกไฟไหม้และหลุดออกทั้งตัว
ข้อที่สาม
โรคที่พบบ่อยเป็นบ่อยในชีวิตประจำวัน เช่น หวัดเจ็บคอ ท้องเสีย อาหารเป็นพิษ และแผลเลือดออก สามารถหายได้โดยไม่ต้องรับประทานยาปฏิชีวนะ เพราะหวัดเจ็บคอเกิดจากเชื้อไวรัส ยาปฏิชีวนะใช้ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย จึงไม่มีผลในการรักษาหวัดเจ็บคอ ท้องเสีย อาหารเป็นพิษซึ่งมักมีอาการอาเจียนร่วมด้วยเกิดจากสารพิษที่ปนเปื้อนในอาหาร ยาปฏิชีวนะรักษาไม่ได้เช่นกัน

 

สารานุกรม อย.น้อย has written 19 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>