อ่านฉลาก อย่างฉลาด…รู้ไว้ไม่ถูกหลอก!

อ่านฉลาก อย่างฉลาด…รู้ไว้ไม่ถูกหลอก

อ่านฉลาก อ่านฉลาด ได้ประโยชน์อย่างไร ? การอ่านสัญลักษณ์บนฉลาก ช่วยจำแนกประเภทของผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ทำให้ได้รับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ และ/หรือบริโภคได้อย่างปลอดภัย

จะแสดงสัญลักษณ์ในรูป อยู่ในกรอบเครื่องหมาย อย. หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า “เลข อย.” ดังตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์อาหาร จะแสดงสัญลักษณ์ในรูป “เลขสารบบอาหาร 13 หลัก” อยู่ในกรอบเครื่องหมาย อย. หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า “เลข อย.”

รู้ไว้ไม่ถูกหลอก : “ผลิตภัณฑ์อาหารไม่ใช่ยา รักษาโรคไม่ได้” เพราะผลิตภัณฑ์อาหารหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ไม่มีสรรพคุณในการบำบัด รักษา บรรเทาโรค หรืออาการของโรค หากพบโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณดังกล่าว มองฉลากสักนิด ถ้าฉลากแสดง “เลขสารบบอาหาร 13 หลัก”

 ไม่มีเครื่องหมาย อย. บนฉลาก นะคะ แต่จะแสดงสัญลักษณ์ในรูปของ เช่น ทะเบียนยาเลขที่ 1A 999/56, Reg. No. 1c 999/54   ดังตัวอย่าง

oryornoi_Labels_2

รู้ไว้ไม่ถูกหลอก: ผลิตภัณฑ์ยา มีสรรพคุณป้องกัน บำบัด บรรเทา รักษาโรคหรืออาการของโรคบางชนิดเท่านั้น ไม่สามารถรักษาโรคได้สารพัดโรคหรือครอบจักรวาล ถ้าพบโฆษณาอวดอ้างลักษณะนี้ ก็ “อย่าเชื่อ อย่าซื้อ อย่าใช้” ซื้อยาทุกครั้ง ! ควรซื้อจากร้านขายยาที่ได้รับอนุญาต หรือซื้อตามแพทย์สั่งเท่านั้น

  ไม่มีเครื่องหมาย อย. บนฉลาก แต่ต้องแสดง ” เป็นเลข 10 หลัก ดังตัวอย่าง

oryornoi_Labels_3

รู้ไว้ไม่ถูกหลอก:   ซื้อเครื่องสำอางครั้งใด ตรวจสอบให้มีฉลากภาษาไทยและ “เลขที่ใบรับแจ้ง” และควรใช้ตามคำแนะนำที่ระบุไว้ รวมถึงเก็บรักษาเครื่องสำอางไว้ในที่แห้งและเย็น ไม่ถูกความร้อนและแสงแดด

หากไม่มั่นใจว่าเครื่องสำอางนั้น ผ่านการจดแจ้งกับทาง อย. จริงหรือไม่  สามารถตรวจสอบเลขที่ใบรับแจ้งเครื่องสำอางได้ที่  ดาวน์โหลดฟรีทั้ง iOS และ Android เข้าไปที่ Play Store แล้วค้นหาคำว่า “” เลือกและติดตั้งได้ทันที

การเลือกซื้อ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ นอกจากดูสัญลักษณ์ที่ อย. กำหนดบนฉลากแล้ว ควรพิจารณาข้อมูลอื่น ๆ บนฉลากประกอบด้วย อาทิ ชื่อและประเภทผลิตภัณฑ์ วันเดือนปีที่ผลิต/หมดอายุ ปริมาณสุทธิ สถานที่ผลิต ส่วนประกอบ วิธีใช้ คำเตือน (ถ้ามี) เป็นต้น

สารานุกรม อย.น้อย has written 19 articles