ทรามาดอล (Tramadol) คืออะไร ?

() จัดอยู่ใน กลุ่มยาแก้ปวดที่ใช้ระงับอาการปวดที่รุนแรงถึงรุนแรงมากที่สุด แต่ไม่มีฤทธิ์ลดไข้ ยากลุ่มนี้ก่อให้เกิดอาการข้างเคียงสูง ได้แก่ ทำให้มีอารมณ์แปรปรวน เกิดอาการมึนงง เฉื่อยชา

หากได้รับยาเกินขนาดจะทำให้เกิดภาวะอื่น ๆ ตามมา ได้แก่ รูม่านตาหด ระบบหัวใจและหลอดเลือดทำงานล้มเหลว เกิดอาการชัก ระบบหายใจทำงานช้าลงจนอาจถึงขั้นหยุดหายใจได้ หรืออาจทำให้ช็อกและถึงแก่ชีวิต

ในปัจจุบันมีการใช้ยาทรามาดอลในทางที่ผิด ใช้โดยไม่มีความจำเป็น รวมทั้งใช้ครั้งละหลาย ๆ เม็ดต่อเนื่องกัน หรือการเอาไปใช้รวมกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ อาจทำให้เกิดอาการข้างเคียงต่อระบบประสาท

แต่ถ้ามากเกินไปจะไปกดระบบประสาทอย่างมากจนทำให้ไม่รู้สึกตัว ยาทรามาดอลจัดเป็น ยาอันตราย ต้องจำหน่ายในร้านขายยาแผนปัจจุบันที่ได้รับอนุญาต และมีเภสัชกรประจำร้านขายยาเท่านั้น

หากสงสัยว่ายาที่บ้านหรือที่โรงเรียนมีสเตียรอยด์ผสมอยู่ หรือมีการใช้ยาทรามาดอลอย่างไม่ถูกต้อง ต้องรีบแจ้งให้ครูในโรงเรียนหรือผู้ปกครองทราบ จะได้ดำเนินการตรวจสอบ หรือแจ้งที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ดำเนินการตรวจสอบ เพื่อความปลอดภัยในการใช้ยา และที่สำคัญการซื้อยาควรซื้อยาจากร้านขายยาที่มีใบอนุญาต และมีเภสัชกรประจำร้านเท่านั้น
ที่มา : คู่มือ อย.น้อย ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กลุ่มพัฒนาเครือข่าย กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

สารานุกรม อย.น้อย has written 19 articles