สเตียรอยด์ (Steroid) คืออะไร ?

()” จัดเป็น ยาควบคุมพิเศษ เนื่องจากเป็นยาที่มีผลข้างเคียงสูง “ มีผลต่อระบบต่าง ๆ ในร่างกาย สเตียรอยด์ เป็นตัวยาที่ดีและมีประโยชน์หากใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม คือ การใช้อย่างถูกโรค ถูกขนาด ถูกวิธี ทางการแพทย์นำมาใช้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นยาสำหรับต่อต้านการอักเสบ (Anti-inflammatory) เช่น โรครูมาตอยด์ โรคหอบหืด โรคภูมิแพ้ ยาลดภูมิคุ้มกันในผู้ป่วยที่มีการปลูกถ่ายอวัยวะ และโรคภูมิแพ้ตนเอง
หากแต่ผู้ใช้สเตียรอยด์ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เท่านั้น ด้วยคุณสมบัติในการลดการอักเสบได้อย่างรวดเร็ว จึงมีการลักลอบนำสเตียรอยด์ไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม
ซึ่งในปัจจุบันมีการนำลักลอบใส่ยาสเตียรอยด์ลงในยาแผนโบราณ และมีการพัฒนาเป็นรูปแบบใหม่ที่ไม่ใช่ “ยาชุด” แบบเดิม แต่มีการลักลอบนำไปบดผสมกับยาแผนโบราณ ทั้งยาลูกกลอน ยาแคปซูลสมุนไพร ยาน้ำแผนโบราณ ยาผงสมุนไพร ซึ่งการลักลอบใส่ยา สเตียรอยด์นั้น เพื่อต้องการให้คนที่ใช้ยารู้สึกว่าอาการป่วยดีขึ้นและหายเร็วทันใจ
แต่หากใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน จะทำให้เกิดอันตรายต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกาย ได้แก่ ภูมิคุ้มกันอ่อนแอลง ติดเชื้อได้ง่าย กล้ามเนื้ออ่อนแรง กระดูกพรุน ระดับน้ำตาลในเลือดสูง ความดันในลูกตาสูงขึ้น เสี่ยงต่อการเป็นต้อหิน ซึมเศร้า และอาจถึงขั้นวิกลจริตได้ เกิดการสะสมไขมันผิดที่ ใบหน้ากลมบวมแบบพระจันทร์ (Moon Face) เป็นต้น
หากมีอาการสงสัยว่าอาจเป็นผลกระทบที่เกิดจากการใช้ยาที่ผสมสเตียรอยด์ อย่าหยุดใช้กระทันหันเพราะอาจเกิดอันตราย ให้รีบนำยานั้นมาปรึกษาแพทย์หรือโรงพยาบาล
ที่มา : คู่มือ อย.น้อย ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กลุ่มพัฒนาเครือข่าย กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

สารานุกรม อย.น้อย has written 19 articles