Marker

วิธีการใช้งานแอปพลิเคชัน
Oryornoi Genius

คำชี้แจง

1.สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Oryornoi Genius ได้โดยการสแกน QR Code ด้านล่างของเว็บไซต์ภาพ Marker สามารถใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชัน Oryornoi Genius ได้
2.เลือกภาพ Marker ที่ต้องการสแกน และเลือกโหมดในแอปพลิเคชันให้ตรงกับประเภทของ Marker จากนั้นใช้แอปพลิเคชันสแกนที่ภาพ Marker เพื่อแสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์อาหาร และผลิตภัณฑ์ยา

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อ " Oryornoi Genius "