วันอาทิตย์ , สิงหาคม 2 2015
ข่าวประชาสัมพันธ์
  • การสมัครเข้าร่วมโครงการ อย. น้อย

    การสมัครเข้าร่วมโครงการ อย. น้อย

    การสมัครเข้าร่วมโครงการ อย. น้อย สามารถสมัครได้ในนามของโรงเรียนเท่านั้น โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ มีชมรม / ชุมนุม อย.น้อย มีแกนนำ และสมาชิกอย่างน้อย 25 คนต่อโรงเรียน โดยมาจากทุกระดับชั้น ... Read More »
  • แบบสำรวจพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน

    แบบสำรวจพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน

    แบบสำรวจพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน            สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้จัดทำแบบสำรวจพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน เพื่อเป็นเครื่องมือให้โรงเรียนนำไปใช้ในการตรวจสอบพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนในโรงเรียนว่าอยู่ในระดับใด  เหมาะสมหรือไม่  มีจุดบกพร่องที่ควรเสริมความรู้หรือปรับพฤติกรรมในส่วนใดบ้าง หรือควรมีมาตรการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมสุขภาพแต่ละด้านอย่างไร โรงเรียนใดที่นำแบบสำรวจไปใช้แล้ว ได้ผลการประเมินเป็นประการใดโปรดอีเมล์แจ้ง ... Read More »
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates