ติดต่อ โครงการ อย.น้อย

โครงการ อย.น้อย กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค อาคาร 5 ชั้น 6
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี

ซอย บำราศนราดูร ถนน ติวานนท์ อำเภอ เมือง นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 0 2590 7121-2
โทร. 1556 (สายด่วน อย. 1556)

อีเมล์ : oryornoi@fda.moph.go.th , infooryornoi@gmail.com

ทางโทรสาร :
โทร. 0 2590 7122 , 0 2591 8472

สายรถเมล์ที่ผ่าน
ด้านถนน งามวงศ์วาน
63 , 69 , 104 , 114 , 134 , ปอ.9 , ปอ.63 , ปอ.114 , ปอ.126
ด้านถนน ติวานนท์
32 , 33 , 63 , 90 , 97 , 114 , ปอ.5 , ปอ.6 , ปอ.9 , ปอ.63 , ปอ.126 , ปอพ.1

 

แผนที่ กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

แผนที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา