การสมัครเข้าร่วมโครงการ อย. น้อย

Download the PDF file .

การสมัครเข้าร่วมโครงการ อย. น้อย สามารถสมัครได้ในนามของโรงเรียนเท่านั้น โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้

 • มีชมรม / ชุมนุม อย.น้อย
 • มีแกนนำ และสมาชิกอย่างน้อย 25 คนต่อโรงเรียน โดยมาจากทุกระดับชั้น (กรณีโรงเรียนที่มีนักเรียนไม่ถึง 200 คน ให้มีสมาชิกอย่างน้อย 10 คน)
 • มีคณะกรรมการชมรม
 • มีครูที่ปรึกษาชมรม / ชุมนุม อย่างน้อย 1 ท่าน

[divider]

การส่งใบสมัคร

 • สำหรับโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถส่งใบสมัครมาได้ที่โครงการ อย.น้อย กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค อาคาร 5 ชั้น 6
  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี ซอย บำราศนราดูร ถนน ติวานนท์ อำเภอ เมือง นนทบุรี 11000

  หรือ

  ทางโทรสาร :  โทร. 0 2590 7122

 

 • สำหรับโรงเรียนในพื้นที่ต่างจังหวัด สามารถติดต่อสอบถาม และส่งใบสมัครไปที่ “สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด” ที่โรงเรียนจัดตั้งอยู่

[divider]

Comments

comments

โครงการ อย.น้อย

โครงการ อย.น้อย กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี

You may also like...

1 Response

 1. อยากเรียนรู้ประสปการณ์ค่ะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *