แผ่นพับศูนย์รับแจ้งข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพ อย.น้อย

ศูนย์รับแจ้งข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพ อย.น้อย

เป็นศูนย์กลางในการรับแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้แก่ อาหาร ยา และเครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน และวัตถุเสพติด และโฆษณา โอ้อวดเกินจริง สามารถช่วยในการตรวจสอบ แก้ไขหรือส่งต่อปัญหาไปยังผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งประสัมพันธ์ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ์ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เหมาะสมปลอดภัยให้แก่สมาชิก อย.น้อย และประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพ รู้เท่าทันภัยอันตราย และสามารถเลือกซื้อ เลือกบริโภคได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย

แผ่นพับศูนย์รับแจ้งข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพ อย.น้อย

Comments

comments

โครงการ อย.น้อย

โครงการ อย.น้อย กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *