การขยายผลการใช้รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพของนักเรียนเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)

***************************************************************************************************************

รายละเอียด

การขยายผลการใช้รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ของนักเรียนเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)

<<ดาวน์โหลด>> รายละเอียดการขยายผลการใช้รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารฯ

Download the PDF file .

<<ดาวน์โหลด ใบสมัคร>>>  ใบสมัครส่งผลงาน

Download the PDF file .

 

 

************************************************************************************************************************

ผลงานจากการประกวด “รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรม ขยายกว้างไกล สร้างเด็กไทยห่างไกลโรค NCDs” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โรงเรียนที่ได้รับรางวัล จำนวน 14 โรงเรียน พร้อมชื่อคุณครูผู้รับผิดชอบโครงการและเบอร์โทรศัพท์

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์        คุณครูพิชญา ตริสกุล                 095-219 9905

โรงเรียนสุมทรสาครวิทยาลัย        คุณครูณัฐภษรณ์ พสุสิทธิพงษ์    061-635 5491

โรงเรียนนครไตรตรึงษ์              คุณครูอโณทัย กมุทชาติ             088-149 1994

โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม      คุณครูจันทร์เพ็ญ ศิริแก้ว            089-555 9297

โรงเรียนบ้านหนองปรือ             คุณครูสุนันทา เลี่ยมอยู่             096-842 7881

โรงเรียนนาสาร                            คุณครูอุษณี  โชติช่วง                089-474 8196

โรงเรียนปากพนัง                     คุณครูราตรี  ลือแล้ว                  084-198 6481

โรงเรียนเลยพิทยาคม               คุณครูดวงจันทร์  อาจศัตรู         061-024 9785

โรงเรียนหนองยองพิทยาคม         คุณครูมนิดา  คำภูแก้ว               083-283 30

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  คุณครูศุภลักษณ์  ปู่ซึ้ง               087-574 2969

โรงเรียนมัญจาศึกษา                คุณครูอรุณลักษณ์  จตุรบูรณ์       099-473 8884

โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง           คุณครูวราภรณ์  โสภักดี             087-239 9502

โรงเรียนดารุสสาลาม                คุณครูมารีเย๊าะ  แวอาลี              089-465 5515

โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาฯ              คุณครูวรานิษฐ์  ภูริธนาสินศักดิ์    092-893 5649

*****************************************************************************************************************************************

<<<ตัวอย่างผลงาน>>

 

 

Comments

comments

โครงการ อย.น้อย

โครงการ อย.น้อย กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *