คู่มือเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย ฉบับปรับปรุงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (คู่มือและแบบประเมินโครงการ อย.น้อย)

Download the PDF file .

เกณฑ์มาตรฐานเพื่อการประเมินโรงเรียน อย.น้อย (คู่มือและแบบประเมินโครงการ อย.น้อย) *** ฉบับปรับปรุงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 *** ประกอบด้วย เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นเกณฑ์ย่อยได้อีกอย่างน้อย 56 ข้อ ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่สามารถใช้ในการประเมินโรงเรียน ทั้งระดับโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส และโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 1. เกณฑ์มาตรฐานที่  1  โครงสร้างชมรมและองค์ประกอบ
 2. เกณฑ์มาตรฐานที่  2  กิจกรรมเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์
 3. เกณฑ์มาตรฐานที่  3  กิจกรรมด้านการตรวจสอบ
 4. เกณฑ์มาตรฐานที่  4  กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
 5. เกณฑ์มาตรฐานที่  5  กิจกรรมบูรณาการสู่การเรียนการสอน
 6. เกณฑ์มาตรฐานที่  6  การสนับสนุนชมรม อย.น้อย
 7. เกณฑ์มาตรฐานที่  7  กิจกรรมพิเศษอื่น ๆ

***ระยะเวลาการส่งผลการประเมิน***

 • โรงเรียนดำเนินการประเมินตนเองและส่งให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (เขตพื้นที่จังหวัด) หรือหน่วยงานต้นสังกัด (เขตพื้นที่กรุงเทพฯ) ***ภายในเดือนกรกฏาคม พ.ศ. xxxx ของปีงบประมาณ*** โดยให้ประเมินจากผลงานกิจกรรมโครงการ อย.น้อย ตลอดช่วง 1 ปีที่ผ่านมา
 • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (เขตพื้นที่ต่างจังหวัด) หรือหน่วยงานต้นสังกัด (เขตพื้นที่กรุงเทพฯ) รวบรวมผลการประเมินส่งให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ***ภายในเดือนกันยายน พ.ศ.xxxx ของปีงบประมาณ*** ประกอบด้วย
  • ผลการประเมินโรงเรียน อย.น้อย ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบทั้งหมด
  • ผลการตรวจรับรองกรณีโรงเรียนประเมินตนเองในระดับดีเยี่ยม

[divider]

[box type=”download” width=”10″ ]ดาวน์โหลด : คู่มือเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย ฉบับปรับปรุงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (คู่มือและแบบประเมินโครงการ อย.น้อย) ทั้งไฟล์ PDF และ DOC [/box]


[divider]

Comments

comments

โครงการ อย.น้อย

โครงการ อย.น้อย กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *