คู่มือเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย ฉบับปรับปรุงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (คู่มือและแบบประเมินโครงการ อย.น้อย)

Download the PDF file .

การประเมินโรงเรียน อย. น้อย เป็นการประเมินเพื่อรับรองว่าสถานศึกษา/โรงเรียน ได้มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการในการดำเนินงานโรงเรียน อย. น้อย ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบเกณฑ์มาตรฐานการประเมินโรงเรียน อย.น้อย ประกอบด้วยเกณฑ์มาตรฐานหลัก 7 ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นเกณฑ์ย่อยได้อย่างน้อย 56 ข้อดังนี้ (รายละเอียดในเอกสารหน้า 21-27)

  • เกณฑ์มาตรฐานที่ 1 โครงสร้างชมรม/ชุมนุม และองค์ประกอบ
  • เกณฑ์มาตรฐานที่ 2 กิจกรรมเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และรณรงค์
  • เกณฑ์มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมด้านการตรวจสอบ
  • เกณฑ์มาตรฐานที่ 4 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
  • เกณฑ์มาตรฐานที่ 5 กิจกรรมบูรณาการสู่การเรียนการสอน
  • เกณฑ์มาตรฐานที่ 6 การสนับสนุนชมรม/ชุมนุม อย.น้อย
  • เกณฑ์มาตรฐานที่ 7 กิจกรรมพิเศษอื่น ๆ

โดยโรงเรียนต้องประเมินทั้ง 7 เกณฑ์มาตรฐานหลัก ให้ครบถ้วน แต่รายละเอียดการดำเนินงานตามเกณฑ์ย่อย อาจจะดำเนินการครบทั้งหมดทุกข้อหรือไม่ก็ได้ โดยคะแนนรวมที่ได้รับแปรผันตามจำนวนข้อการประเมิน

 

ดาวน์โหลดไฟล์

คู่มือเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย_2562 PDF

คู่มือเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย_2562 word

แบบประเมินโรงเรียน อย.น้อย

Comments

comments

โครงการ อย.น้อย

โครงการ อย.น้อย กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *