ขณะนี้คุณอยู่ที่ : หน้าแรก » ติดต่อ โครงการ อย.น้อย

ติดต่อ โครงการ อย.น้อย

โครงการ อย.น้อย กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค อาคาร 5 ชั้น 6
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี

ซอย บำราศนราดูร ถนน ติวานนท์ อำเภอ เมือง นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 0 2590 7121-2
โทร. 1556 (สายด่วน อย. 1556)

ทางโทรสาร :
โทร. 0 2590 7122 , 0 2591 8472

สายรถเมล์ที่ผ่าน
ด้านถนน งามวงศ์วาน
63 , 69 , 104 , 114 , 134 , ปอ.9 , ปอ.63 , ปอ.114 , ปอ.126
ด้านถนน ติวานนท์
32 , 33 , 63 , 90 , 97 , 114 , ปอ.5 , ปอ.6 , ปอ.9 , ปอ.63 , ปอ.126 , ปอพ.1

 

 

 

7 comments

 1. แบบประเมิน อย.ปี56อยู่ตรงไหน(จาก โทร 081-2803321

 2. ปัณณพัฒน์

  หากอยากได้เอกสารคู่มือ อย.น้อยฉบับรู้แ้ล้วบอกต่อฉบับประภมศึกษา จะสามารถขอได้หรือไม่คะ ประมาณ 50 เล่มคุ่ะ

  • สามารถขอได้ครับ โดยทำหนังสือมายัง …กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคแจ้งสื่อที่ต้องการ
   เรียนถึง ผู้อำนวยการกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค
   กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค อาคาร 5 ชั้น 6
   สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี
   ซอย บำราศนราดูร ถนน ติวานนท์ อำเภอ เมือง นนทบุรี 11000
   โทรศัพท์ : 0 2590 7121-2 โทรสร : 0 2950 7122

 3. สวัสดีปีใหม่ ส่งใจอวยพร
  เขียนเป็นคำกลอน ให้พรสุขี
  ขอให้ทุกท่าน พ้นผ่านไพรี
  อยู่ดีกินดี โชคดีตลอด
  มั่งมีเงินทอง ข้าวของสินสอด
  รายได้ตลอด ให้ปลอดโรคภัย
  เรื่องเจ็บอย่าป่วย ความซวยห่างไกล
  ทุกข์เข็ญจัญไร จงไกลห่างตัว
  จงสุขสำราญ เบิกบานกันทั่ว
  ความเลวความชั่ว ห่างตัวห่างใจ
  จงมีแต่สุข เรื่องทุกข์อย่าใกล้
  โชคดีปลอดภัย คนไทยทุกคน
  ขอขอบคุณ กลอนปีใหม่

 4. ต้องการสมัครเป็นสมาชิก ต้องทำอย่างไรครับ

  • การสมัครเข้าร่วมโครงการ อย. น้อย

   การสมัครเข้าร่วมโครงการ อย. น้อย สามารถสมัครได้ในนามของโรงเรียนเท่านั้น โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้
   - มีชมรม / ชุมนุม อย.น้อย
   - มีแกนนำ และสมาชิกอย่างน้อย 25 คนต่อโรงเรียน โดยมาจากทุกระดับชั้น (กรณีโรงเรียนที่มีนักเรียนไม่ถึง 200 คน ให้มีสมาชิกอย่างน้อย 10 คน)
   - มีคณะกรรมการชมรม
   - มีครูที่ปรึกษาชมรม / ชุมนุม อย่างน้อย 1 ท่าน

   การส่งใบสมัคร
   - สำหรับโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถส่งใบสมัครมาได้ที่ กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค อาคาร 5 ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี
   - สำหรับโรงเรียนในพื้นที่ต่างจังหวัด สามารถติดต่อสอบถาม และส่งใบสมัครไปที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ที่โรงเรียนจัดตั้งอยู่

   ดาวน์โหลดใบสมัคร และอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ – http://www.oryornoi.com/?p=92

แสดงความเห็น

Scroll To Top
logisticafe'