• แบบสำรวจพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน

    แบบสำรวจพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน

    แบบสำรวจพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน            สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้จัดทำแบบสำรวจพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน เพื่อเป็นเครื่องมือให้โรงเรียนนำไปใช้ในการตรวจสอบพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนในโรงเรียนว่าอยู่ในระดับใด  เหมาะสมหรือไม่  มีจุดบกพร่องที่ควรเสริมความรู้หรือปรับพฤติกรรมในส่วนใดบ้าง หรือควรมีมาตรการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมสุขภาพแต่ละด้านอย่างไร โรงเรียนใดที่นำแบบสำรวจไปใช้แล้ว ได้ผลการประเมินเป็นประการใดโปรดอีเมล์แจ้ง ... อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »
Scroll To Top